<-- Atgriezties Propilkki bloga lapā


Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Čempju Noteikumi

Posted by Kre 
Kre
Čempju Noteikumi
July 22, 2008 01:45PM
Šis topiks ir paredzēts TIKAI noteikumu ievietošanai, lai visiem tie būtu skaidri!
Kre
Re: Čempju Noteikumi
July 27, 2008 03:20PM
Vasaras individuālo www.propilkki.lv organizēto spēļu noteikumi


Pamatturnīra noteikumi un punktu skaitīšanas principi.

1. Turnīrs notiek katru trešdienu. (izmaiņu gadījumā paziņojums tiks izlikts www.propilkki.lv )

2. Turnīrā drīkst piedalīties ikviens, kurš ir gatavs izspēlēt 1h spēles laiku.

3. Turnīrs tiek spēlēts divos hostos. ( IP adreses ir pieejamas iknedēļas paziņojumā par
individuālajām sacensībām)

3.1 Hosti tiek atvērti 19.30 un spēļu sākums 20.00, ja hostā sanāk 20 spēlētāju pirms noteiktā
spēļu laika sākuma, tad hosta turētājs ir tiesīgs dot startu ātrāk, pirms tam brīdinot pārējos spēlētājus.

3.2 Pirms spēļu sākuma katram hostam tiek uzlikta pieslēgšanās parole un tā tiek visiem izziņota spēles sarakstē.

4. Katrā hostā drīkst spēlēt 20 dalībnieku.

5. Punkti tiek skaitīti pēc sekojoša principa:

1.vieta 10p

2.vieta 9p

3.vieta 8p

4.vieta 7p

5.vieta 6p

6.vieta 5p

7.vieta 4p

8.vieta 3p

9.vieta 2p

10.vieta 1p

+ biggest fish 2p

6. Punktus skaita hosta turētājs, kā arī katrs spēlētājs pats.

7. Ja rodas pretenzijas par punktu skaitīšanu, tad kā pierādījums tiek izmantots "screenshot" no pēcspēles vietu sadales tabulas.

8. Spēlētājiem spēles laikā ir jāuzvedas zolīdi un jārespektē citi dalībnieki, hosts patur tiesības vienpersoniski izlemt par spēlētāju izmešanu vai apklusināšānu, ja tie neuzvedīsies kā pieklājas!

10. Ja rodās situācija kad pēc pamatturnīra finālam kvalifivējas vairāk spēlētāju nekā to pieļauj spēles protokols tad tālāk tiek spēlētājs kuram kopējā iegūto vietu summa pamatturnīrā ir vismazākā. Ja šī metode neatrisina radušos problēmu, tad tālāk tiek spēlētājs kurš ieguvis augstāku pzīciju kādā no pamatspēlēm. Ja šī metode arī neatrisina problēmu, tad tālāk tiek spēlētājs ar augstāko vietu individuālajā reitingā.

11. Finālam kvalificējas 50 - 51% spēlētāju no katra hosta.

12. Spēlētājs drīkst atteikties no spēlēšanas finālā, atdodot savu iegūto pozīciju nākamajam spēlētājam pamatturnīra reitingā.

13. Ezerus individuālajam turnīram nosaka pēc iknedēļas balsojuma. (sk. [www.propilkki.lv])

14. Vienā no četriem ezeriem (gan pusfinālā gan finālā un gadarījumā), pēc hosta brīvas izvēles, tiek likta speciālā disciplīna (all species, amount, biggest fish, only...)Gandarījums turnīra noteikumi un punktu skaitīšanas princips.

1. Gandarījuma turnīrā var piedalīties līdz 20 spēlētāju.

2. Gandarījuma turnīra dalībnieku skaitu reģistrē pirms pirmās gandarījuma spēles.

3. Gandarījuma turnīra punktu skaitīšanas koeficients ir 0.5, ja spēlē piedalās 20 spēlētāju. (katrs spēlētājs palielina koeficientu par 0.025)

4. Ja gandarījuma turnīrā piedalās mazāk par 20 spēlētājiem, tad koeficients tiek aprēķināts: 0.025 * spēlētāju skaits.

5. Gandarījuma turnīra norises IP adresi izziņos pēc pamatturnīra, kopējā hosta sarakstē.

Sastādija Joske
Publicēja Kre

(Ja ir jautājumi, tad ar tiem var droši griezties pie Kre)Edited 1 time(s). Last edit at 08/11/2008 02:54PM by Kre.
Kre
Rudens Čempja nolikums
September 10, 2008 07:53PM
www.propilkki.lv rudens-ziemas turnīrs

Mērķis un uzdevums

Mērķis ir izplatīt „Propilkki 2” ziemas virtuālo makšķerēšanas veidu starp reālajiem makšķerniekiem un starp tiem, kas vēlas par tādiem kļūt. Viena no iespējām, kā kļūt par makšķernieku un dabas draugu, ir arī virtuālā makšķerēšana.
Uzdevums ir izturēties draudzīgi citam pret citu, ievērojot sportisko garu un zemāk rakstītos noteikumus.
„Propilkki 2” ziemas makšķerēšana notiek tautas klasē, un tas nozīmē, ka jebkurš tās dalībnieks (spēlētājs) var iet, uz kuru ūdenstilpi vai ūdenstilpes vietu, kur vēlas, ievērojot zemāk rakstītos noteikumus.
1. Spēlēts tiek pēc apļa-grupu sistēmas, kurā tiek noteikti 3 spēļu vietnes (t.s. hosti), un katrā hostā spēlē 4 komandas, kuras katru nedēļu rotē, mainās pa hostiem.
2. Spēlē piedalās komandas, kuras ir pieteiktas līdz 2008. gada 6. septembrim, un tās ir (numuri – izlozes secībā): 1. IFW; 2. LDF; 3. ZKD; 4. LSM; 5. VAI; 6. VIP; 7. SAMI; 8. LBM; 9. RIPO; 10. WOLMAR; 11. RUFFE; 12. LJM.
2.1. Ja pēc 2008. gada 6. septembra pieteiksies vēl kāda komanda vai komandas, tās netiks atraidītas, bet pie spēlēšanas tiks tikai pēc šā turnīra 11 nedēļu cikla pabeigšanas, kad pēc vajadzības tiks sasaukta komandu kapteiņu sapulce, lai vienotos par jauniem noteikumiem sakarā ar jauno komandu pieteikšanos.
3. Katru trešdienu tiek izspēlēti 4 ezeri, no kuriem divi ir t.s. 15 minūšu ezeri (spēles laiks – 15 min. katram) un divi – 30 min. ezeri. Katru nedēļu viens ezers tiek spēlēts speciālajā disciplīnā („all species”, „amount”, „most species”, „biggest fish”, „only…” utt.).
3.0.1 Ja spēles disciplīna ir biggest fish, tad uzvarētājs nesaņem papildus 2 punktus par lielāko zivi.
3.1. Ezeri tiek noteikti balsojot, un balsošanā ir tiesīgi piedalīties visi spēlētāji, kas ir pieteikti komandu turnīram.
3.2. Atbildīgais par balsošanas rezultātu apkopošanu ir „Propilkki.lv” mājaslapas administrators. Tā kā kopā ir iespējams spēlēt 23 ezerus (ieskaitot ezeru bāzes kā atsevišķus ezerus), tad par ezeru, kas ir ticis spēlēts iepriekšējā nedēļā, ir atļauts balsot tikai pēc 3 nedēļām; būs jāizspēlē pilnīgi visi ezeri ar visām bāzēm.
3.3. Ezeri, kas balsošanā būs ieguvuši 1. un 2. vietu, tiks spēlēti 15 minūtes. Ezeri, kas balsošanā būs ieguvuši 3. un 4. vietu, tiks spēlēti 30 minūtes. Nepāra nedēļās (skaitot no turnīra uzsākšanas nedēļas) 2. populārākais ezers tiks spēlēts speciālajā disciplīnā, bet pāra nedēļās speciālajā disciplīnā tiek spēlēts 3. populārākais ezers.
4. Katrā komandā ir jābūt vismaz vienam pārstāvim, kurš var pildīt hostētāja pienākumus. Viņa IP adrese un hosta informācija jāpublicē „Propilkki.lv” mājaslapā.
5. Visiem komandu spēlētājiem tiek skaitīts individuālais iegūto punktu daudzums, no kura veidojas individuālais reitings.
5.1. Pie individuālajiem punktiem tiek pieskaitīti arī komandas iegūtie punkti.
5.1.1. Komandu punktu summu veids piecu spēlētāju iegūtie punkti četrās vakara spēlēs.
5.2 Indiviudālie punkti katrā atsevišķā spēlē tiek skaitīti šādi:
1. vieta - 10 punkti;
2. vieta - 9 punkti;
3. vieta - 8 punkti;
4. vieta - 7 punkti;
5. vieta - 6 punkti;
6. vieta - 5 punkti;
7. vieta - 4 punkti;
8. vieta - 3 punkti;
9. vieta - 2 punkti;
10. vieta - 1 punkts.
Vēl tiek pieskaitīti 2 punkti par lielāko zivi neatkarīgi no ieņemtās vietas 20 dalībnieku konkurencē.
5.3. Komandu punkti tiek skaitīti šādi:
1. vieta hostā - 3 punkti;
2. vieta hostā - 2 punkti;
3. vieta hostā - 1 punkts;
4. vieta hostā - 0 punktu.
6. Komandu sastāvi ir atrodami mājaslapā www.propilkki.lv. Kapteiņi ir kontaktpersonas. Katrai komandai ir 5 spēlētāji un līdz diviem rezervistiem. Spēlē piedalās 5 cilvēki, kurus izvēlas kapteinis. Vienā spēles dienā komanda startē tikai to 5 dalībnieku sastāvā, kādā tiek izspēlēts pirmais ezers.
7. Informācija par izspēlējamajiem ezeriem un hostiem tiek ievietota www.propilkki.lv sākumlapā.
8. Par spēles sākumlaika u.c. izmaiņām komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams. Laiki var mainīties arī, ja hostam rodas tehniskas vai citas problēmas. Ja ir nopietnas problēmas, komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams.
9. Hosts tiek atvērts 30 min. pirms spēles sākuma (t.i., plkst. 19.30). Spēle sākas plkst. 20.00. Ja kāds no spēlētājiem nokavē startu, viņš var pievienoties vēlāk vai tikt nomainīts, bet šā iemesla dēļ spēle netiek restartēta.
10. Ja spēlētājam pārtrūkst savienojums spēlēs laikā, tad viņš var atkal pievienoties spēlei, bet spēle netiek sākta no sākuma (restartēta). Ja rodas problēmas spēles startēšanas laikā, notiek viens restarts. Ja vienam un tam pašam spēlētājam atkārtojas problēmas, restarts nenotiek. Ja hostam rodas tehniskas problēmas (tas „nobrūk”), notiek restarts. Spēlētājiem jāpievienojas, cik vien ātri iespējams.


Nolikums sastādīts saskaņā ar 2008 .gada 6. septembra kapteiņu sapulces protokolu.
2008. gada 10 septembrisEdited 4 time(s). Last edit at 11/27/2008 11:05PM by Kre.
Kre
Re: Rudens Čempja nolikums
September 08, 2009 10:49PM
www.propilkki.lv 2009/2010 sezonas rudens-ziemas turnīrs

Mērķis un uzdevums

Mērķis ir izplatīt „Propilkki 2” ziemas virtuālo makšķerēšanas veidu starp reālajiem makšķerniekiem un starp tiem, kas vēlas par tādiem kļūt. Viena no iespējām, kā kļūt par makšķernieku un dabas draugu, ir arī virtuālā makšķerēšana.
Uzdevums ir izturēties draudzīgi citam pret citu, ievērojot sportisko garu un zemāk rakstītos noteikumus.
„Propilkki 2” ziemas makšķerēšana notiek tautas klasē, un tas nozīmē, ka jebkurš tās dalībnieks (spēlētājs) var iet, uz kuru ūdenstilpi vai ūdenstilpes vietu, kur vēlas, ievērojot zemāk rakstītos noteikumus.
1. Spēlēts tiek pēc apļa-grupu sistēmas, kurā tiek noteikti 4 spēļu vietnes (t.s. hosti), un katrā hostā spēlē 4 komandas, kuras katru nedēļu rotē, mainās pa hostiem.
2. Spēlē piedalās komandas, kuras ir pieteiktas līdz 2009. gada 7. septembrim.
2.1. Ja pēc 2008. gada 7. septembra pieteiksies vēl kāda komanda vai komandas, tās netiks atraidītas, bet pie spēlēšanas tiks tikai pēc šā turnīra 11 nedēļu cikla pabeigšanas, kad pēc vajadzības tiks sasaukta komandu kapteiņu sapulce, lai vienotos par jauniem noteikumiem sakarā ar jauno komandu pieteikšanos.
3. Katru trešdienu tiek izspēlēti 4 ezeri, no kuriem divi ir t.s. 15 minūšu ezeri (spēles laiks – 15 min. katram) un divi – 30 min. ezeri. Katru nedēļu viens ezers tiek spēlēts speciālajā disciplīnā („all species”, „amount”, „most species”, „biggest fish”, „only…” utt.).
3.0.1 Ja spēles disciplīna ir biggest fish, tad uzvarētājs nesaņem papildus 1 punktu par lielāko zivi.
3.1. Ezeru kalendārs tieks sastādīts pēc nejaušības principa (www.random.org).
4. Katrā komandā ir jābūt vismaz vienam pārstāvim, kurš var pildīt hostētāja pienākumus. Viņa IP adrese un hosta informācija jāpublicē „Propilkki.lv” mājaslapā.
5. Visiem komandu spēlētājiem tiek skaitīts individuālais iegūto punktu daudzums, no kura veidojas individuālais reitings.
5.1. Komandu punktu summu veids piecu spēlētāju iegūtie punkti četrās vakara spēlēs.
5.2 Individuālie punkti katrā atsevišķā spēlē tiek skaitīti šādi:
1. vieta - 10 punkti;
2. vieta - 8 punkti;
3. vieta - 6 punkti;
4. vieta - 5 punkti;
5. vieta - 4 punkti;
6. vieta - 3 punkti;
7. vieta - 2 punkti;
8. vieta - 1 punkti;

Vēl tiek pieskaitīts 1 punkts par lielāko zivi neatkarīgi no ieņemtās vietas 20 dalībnieku konkurencē.
5.3. Komandu punkti tiek skaitīti šādi: Katrā grupā, pēc visu (4) ezeru izspēlēšanas, tiek piešķirti komandpunkti pēc individuālā reitinga:
1.v - 5.v = 6p,
6.v - 10.v = 3p,
11.v - 15.v = 1p,
16.v - 20.v = 0p
5.4. Spēlētāji, ka nav ieguvuši nevienu punktu, pēc 4 ezeru izspēlēšanas, nesaņem arī komandpunktus.
5.5. Komandpunkti netiek pieskaitīti kopējā individuālā reitingā.
5.6. Punktus skaita hostētājs, bet ieteicams, ka to dara arī citi spēlētāji, lai izvairītos no kļūdām.
6. Komandu sastāvi ir atrodami mājaslapā www.propilkki.lv. Kapteiņi ir kontaktpersonas. Katrai komandai ir 5 spēlētāji un līdz trīs rezervistiem. Spēlē piedalās 5 cilvēki, kurus izvēlas kapteinis. Vienā spēles dienā komanda startē tikai to 5 dalībnieku sastāvā, kādā tiek izspēlēts pirmais ezers.
6.1. Spēlētajiem jābūt norādītai komandas piederībai, komandas nosaukumu ierakstot šim nolūkam paredzētajā vietā spēlētāja iestatījumos (player setup).
6.2. Vienota kombinzona krāsa komandai ir ieteicama, bet nav obligāta.
7. Informācija par izspēlējamajiem ezeriem un hostiem tiek ievietota www.propilkki.lv sākumlapā.
8. Par spēles sākumlaika u.c. izmaiņām komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams. Laiki var mainīties arī, ja hostam rodas tehniskas vai citas problēmas. Ja ir nopietnas problēmas, komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams.
9. Hosts tiek atvērts 30 min. pirms spēles sākuma (t.i., plkst. 19.30). Spēle sākas plkst. 20.00. Ja kāds no spēlētājiem nokavē startu, viņš var pievienoties vēlāk vai tikt nomainīts, bet šā iemesla dēļ spēle netiek restartēta.
10. Ja spēlētājam pārtrūkst savienojums spēlēs laikā, tad viņš var atkal pievienoties spēlei, bet spēle netiek sākta no sākuma (restartēta). Ja rodas problēmas spēles startēšanas laikā, notiek viens restarts. Ja vienam un tam pašam spēlētājam atkārtojas problēmas, restarts nenotiek. Ja hostam rodas tehniskas problēmas (tas „nobrūk”), notiek restarts. Spēlētājiem jāpievienojas, cik vien ātri iespējams.
10.1 Ja no hosta vienalicīgi "izkrīt" 7 vai vairāk spēlētāji, tad notiek restarts. Ja problēmas atkārtojas, tad tiek mainīts hostētājs, un atlikušie ezeri tiek izspēlēti citā IP adresē.


2009. gada 8.septembrisEdited 5 time(s). Last edit at 09/09/2009 04:26PM by Kre.
Re: Rudens Čempja nolikums
September 15, 2011 08:08AM
www.propilkki.lv 2011/2012 sezonas rudens-ziemas turnīrs


„Propilkki 2” ziemas makšķerēšana notiek tautas klasē, un tas nozīmē, ka jebkurš tās dalībnieks (spēlētājs) var iet, uz kuru ūdenstilpi vai ūdenstilpes vietu, kur vēlas, ievērojot zemāk rakstītos noteikumus.
1. Spēlēts tiek pēc apļa-grupu sistēmas, kurā tiek noteikti 4 spēļu vietnes (t.s. hosti), un katrā hostā spēlē 4 komandas, kuras katru nedēļu rotē, mainās pa hostiem.
2. Spēlē piedalās komandas, kuras ir pieteiktas līdz 2011. gada 14. septembrim.
3. Katru trešdienu tiek izspēlēti 4 ezeri, no kuriem divi ir t.s. 15 minūšu ezeri (spēles laiks – 15 min. katram) un divi – 30 min. ezeri. Katru nedēļu viens ezers tiek spēlēts speciālajā disciplīnā („all species”, „amount”, „most species”, „biggest fish”, „only…” utt.).
3.0.1 Ja spēles disciplīna ir biggest fish, tad uzvarētājs nesaņem papildus 2 punktus par lielāko zivi.
3.1. Ezeru kalendārs tieks sastādīts pēc nejaušības principa (www.random.org).
4. Katrā komandā ir jābūt vismaz vienam pārstāvim, kurš var pildīt hostētāja pienākumus. Viņa IP adrese un hosta informācija jāpublicē „Propilkki.lv” mājaslapā.
5. Visiem komandu spēlētājiem tiek skaitīts individuālais iegūto punktu daudzums, no kura veidojas individuālais reitings.
5.1. Komandu punktu summu veids piecu spēlētāju iegūtie punkti četrās vakara spēlēs.
5.2 Individuālie punkti katrā atsevišķā spēlē tiek skaitīti šādi:
1. vieta - 20 punkti;
2. vieta - 19 punkti;
3. vieta - 18 punkti;
4. vieta - 17 punkti;
..............................
.............................
20. vieta - 1 punkti;

Vēl tiek pieskaitīti 2 punkti par lielāko zivi neatkarīgi no ieņemtās vietas 20 dalībnieku konkurencē.
5.3. Komandu punkti tiek skaitīti šādi: Katrā grupā, pēc visu (4) ezeru izspēlēšanas, tiek piešķirti komandpunkti pēc individuālā reitinga:
1.v - 5.v = 6p,
6.v - 10.v = 3p,
11.v - 15.v = 1p,
16.v - 20.v = 0p

5.4. Komandpunkti netiek pieskaitīti kopējā individuālā reitingā.
5.5. Punktus skaita hostētājs, bet ieteicams, ka to dara arī citi spēlētāji, lai izvairītos no kļūdām.
6. Komandu sastāvi ir atrodami mājaslapā www.propilkki.lv. Kapteiņi ir kontaktpersonas. Katrai komandai ir 5 spēlētāji + rezervisti. Spēlē piedalās 5 cilvēki, kurus izvēlas kapteinis. Vienā spēles dienā komanda startē tikai to 5 dalībnieku sastāvā, kādā tiek izspēlēts pirmais ezers.
6.1. Spēlētajiem jābūt norādītai komandas piederībai, komandas nosaukumu ierakstot šim nolūkam paredzētajā vietā spēlētāja iestatījumos (player setup).
6.2. Vienota kombinzona krāsa komandai ir ieteicama, bet nav obligāta.
7. Informācija par izspēlējamajiem ezeriem un hostiem tiek ievietota www.propilkki.lv sākumlapā.
8. Par spēles sākumlaika u.c. izmaiņām komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams. Laiki var mainīties arī, ja hostam rodas tehniskas vai citas problēmas. Ja ir nopietnas problēmas, komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams.
9. Hosts tiek atvērts 30 min. pirms spēles sākuma (t.i., plkst. 19.30). Spēle sākas plkst. 20.00. Ja kāds no spēlētājiem nokavē startu, viņš var pievienoties vēlāk vai tikt nomainīts, bet šā iemesla dēļ spēle netiek restartēta.
10. Ja spēlētājam pārtrūkst savienojums spēlēs laikā, tad viņš var atkal pievienoties spēlei, bet spēle netiek sākta no sākuma (restartēta). Ja rodas problēmas spēles startēšanas laikā, notiek viens restarts. Ja vienam un tam pašam spēlētājam atkārtojas problēmas, restarts nenotiek. Ja hostam rodas tehniskas problēmas (tas „nobrūk”), notiek restarts. Spēlētājiem jāpievienojas, cik vien ātri iespējams.
10.1 Ja no hosta vienlaicīgi "izkrīt" 7 vai vairāk spēlētāji vismaz no divām komandām, tad notiek restarts. Ja problēmas atkārtojas, tad tiek mainīts hostētājs, un atlikušie ezeri tiek izspēlēti citā IP adresē.


2011. gada 14.septembris
Kre
Re: Rudens Čempja nolikums
September 19, 2012 03:47PM
www.propilkki.lv 2012/2013 sezonas rudens-ziemas turnīrs


„Propilkki 2” ziemas makšķerēšana notiek tautas klasē, un tas nozīmē, ka jebkurš tās dalībnieks (spēlētājs) var iet, uz kuru ūdenstilpi vai ūdenstilpes vietu, kur vēlas, ievērojot zemāk rakstītos noteikumus.
1. Spēlēts tiek pēc apļa-grupu sistēmas, kurā tiek noteikti 4 spēļu vietnes (t.s. hosti), un katrā hostā spēlē 4 komandas, kuras katru nedēļu rotē, mainās pa hostiem.
2. Spēlē piedalās komandas, kuras ir pieteiktas līdz 2012. gada 07. septembrim.
3. Katru trešdienu tiek izspēlēti 4 ezeri, no kuriem divi ir t.s. 15 minūšu ezeri (spēles laiks – 15 min. katram) un divi – 30 min. ezeri. Katru nedēļu viens ezers tiek spēlēts speciālajā disciplīnā („amount”, „most species”, „biggest fish”, „only…” utt.).
3.0.1 Ja spēles disciplīna ir biggest fish, tad uzvarētājs nesaņem papildus 2 punktus par lielāko zivi.
3.0.2 Ezeri, kur nav speciālā disciplīna, tiek spēlēti “All Species” disciplīnā.
3.1. Ezeru kalendārs tieks sastādīts pēc nejaušības principa (www.random.org).
4. Katrā komandā ir jābūt vismaz vienam pārstāvim, kurš var pildīt hostētāja pienākumus. Viņa IP adrese un hosta informācija jāpublicē „Propilkki.lv” mājaslapā.
5. Visiem komandu spēlētājiem tiek skaitīts individuālais iegūto punktu daudzums, no kura veidojas individuālais reitings.
5.1. Komandu punktus nosaka piecu spēlētāju iegūto individuālo punktu summa četrās vakara spēlēs.
5.2 Individuālie punkti katrā atsevišķā spēlē tiek skaitīti šādi:
1. vieta - 14 punkti;
2. vieta – 12 punkti;
3. vieta - 10 punkti;
4. vieta - 9 punkti;
..............................
.............................
12. vieta - 1 punkts;

Vēl tiek pieskaitīti 2 punkti par lielāko zivi neatkarīgi no ieņemtās vietas 20 dalībnieku konkurencē.
5.3. Komandu punkti tiek skaitīti šādi: Katrā grupā, pēc visu (4) ezeru izspēlēšanas, tiek piešķirti komandpunkti pēc komandu reitinga:
1.v = 3p,
2.v = 2p,
3.v = 1p,
4.v = 0p

5.4. Komandpunkti netiek pieskaitīti kopējā individuālā reitingā.
5.5. Punktus skaita hostētājs, bet ieteicams, ka to dara arī citi spēlētāji, lai izvairītos no kļūdām.
6. Komandu sastāvi ir atrodami mājaslapā www.propilkki.lv. Kapteiņi ir kontaktpersonas. Katrai komandai ir 5 spēlētāji + rezervisti. Spēlē piedalās 5 cilvēki, kurus izvēlas kapteinis. Vienā spēles dienā komanda startē tikai to 5 dalībnieku sastāvā
6.1 Vienas komandas dalībnieki var mainīties spēles laikā, ja kāds no komandas dalībniekiem nevar turpināt spēli, bet “uz ledus” drīkst atrasties ne vairāk kā pieci vienas komandas dalībnieki.
6.1.1 Ja spēles laikā tiek mainīts komandas sastāvs, tad to ir jāpaziņo hostam.
6.1.2 Hostam ir pienākums kontolēt, ka uz ledus nav vairāk kā 5 dalībnieki no katras komandas, un aizrādīt, pārkāpuma gadījumā.
6.1.3 Ja hosta aizrādījums netiek ievērots, tad hostam ir pienākums izmest uz spēles laiku to spēlētāju, kurš/a ir pievienojies kā sestais(6) komandas dalībnieks.
6.2. Spēlētajiem jābūt norādītai komandas piederībai, komandas nosaukumu ierakstot šim nolūkam paredzētajā vietā spēlētāja iestatījumos (player setup).
6.3. Vienota kombinzona krāsa komandai ir ieteicama, bet nav obligāta.
7. Informācija par izspēlējamajiem ezeriem un hostiem tiek ievietota www.propilkki.lv sākumlapā.
8. Par spēles sākumlaika u.c. izmaiņām komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams. Laiki var mainīties arī, ja hostam rodas tehnikas vai citas problēmas. Ja ir nopietnas problēmas, komandas tiek informētas, cik vien ātri iespējams.
9. Hosts tiek atvērts 30 min. pirms spēles sākuma (t.i., plkst. 19.30). Spēle sākas plkst. 20.00. Ja kāds no spēlētājiem nokavē startu, viņš var pievienoties vēlāk vai tikt nomainīts, bet šā iemesla dēļ spēle netiek restartēta.
10. Ja spēlētājam pārtrūkst savienojums spēlēs laikā, tad viņš var atkal pievienoties spēlei, bet spēle netiek sākta no sākuma (restartēta). Ja rodas problēmas spēles startēšanas laikā, notiek viens restarts. Ja vienam un tam pašam spēlētājam atkārtojas problēmas, restarts nenotiek. Ja hostam rodas tehniskas problēmas (tas „nobrūk”), notiek restarts. Spēlētājiem jāpievienojas, cik vien ātri iespējams.
10.1 Ja no hosta vienlaicīgi "izkrīt" 7 vai vairāk spēlētāji vismaz no divām komandām, tad notiek restarts. Ja problēmas atkārtojas, tad tiek mainīts hostētājs, un atlikušie ezeri tiek izspēlēti citā IP adresē.


2012. gada 19.septembrisEdited 1 time(s). Last edit at 09/19/2012 05:13PM by Kre.
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.