3.grupa:

1. [VIP]  91  / 7
2. [Braliukai]  79  / 6
3. [Libau]  52  / 3
4. [LNH]  24  / 2

1. [Braliukai]  Privet [LTU]  33
2. [VIP]  Kika  33
3. [VIP]  Valdinjsh  22
4. [Libau]  zhimis  21
5. [Braliukai]  Phase [LTU]  17
6. [LNH]  Sapals  17
7. [Braliukai]  Terminator (C) [LTU]  16
8. [VIP]  Bono  15
9. [Libau]  kveeps  14
10. [Braliukai]  Dafury [LTU]  13
11. [VIP]  Karinka  9
12. [Libau]  putns  8
13. [VIP]  Arc1ks [LAT]  8
14. [Libau]  Ilze  7
15. [LNH]  kamis  7
16. [VIP]  Koka Klucis  4
17. [Libau]  olbis  2
18. [LNH]  KLAIDONIS  0
19. [LNH]  Easy  0
*******************************

Tags:

Leave a Reply